Shërbimet për HIV në Shqipëri

  • Publikuar më: 02/06/2017
  • Kjo video e shkurter përshkruan zinxhirin e shërbimeve për HIV në Shqipëri: këshillim, testim, trajtim dhe referim.