Video

17/10/2017

Pabarazitë, dështimi për të mbrojtur të drejtat e grave më të varfra mund të minojë arritjen e objektivave për zhvillim, paralajmëron raporti i UNFPA. Nëse nuk adresohen urgjentisht pabarazitë dhe nëse nuk i fuqizojmë gratë më të varfra që t’i marrin vetë vendimet në lidhje me jetën e tyre, nuk do të arrijmë Objektivat për Zhvillim të Qëndrueshëm (SDGs), nënvizon raporti i UNFPA, Gjendja e Popullsisë së Botës 2017, publikuar sot nga UNFPA, Fondi i Kombeve të Bashkuara për Popullsinë.

Kostot e pabarazive, përfshirë ato në shëndetin dhe të drejtat seksuale dhe riprodhuese, rëndojnë mbi të gjithë komunitetin, shton raporti i UNFPA i titulluar “Botë të Ndara: Shëndeti dhe të Drejtat Riprodhuese në një Epokë Pabarazish.”

Disa nga të dhënat e përfshira në raport për Shqipërinë janë:

Raporti i UNFPA rekomandon të fokusohemi së pari tek ata që kanë mbetur prapa: “Reduktimi i të gjitha pabarazive duhet të jetë qëllimi. Disa nga kontributet më të fuqishme mund të vijnë nga realizimi i të drejtave riprodhuese të grave.”

•          Shqipëria rezultat jo i kënaqshëm në rajon në lidhje me diskriminimin gjinor.

•          Shqipëria në vend të 95-të (nga 142 vendet e përfshira në GINI index, viti 2016) për përqindjen e grave në pozicione drejtuese.

•          Ende problem serioz martesat në adoleshencë. Një në 10 vajza martohet nën 18-vjeç.

•           Shqipëria renditet në nivel mesatar në lidhje me diferencimin në paga sipas gjinisë.

11/07/2016

Sidi and Arjana are two teenage girls who, due to poverty and difficult conditions, dropped out of school, got married and had children, making their lives even more difficult. They had dreams and potential, but lacked support to unleash it. Sidi and Arjana want a different future for their children, hence they call for support and investment in teenage girls now.

 
  •  

 

30/06/2016

Empowering young people is a very important component of UNFPA's work in Albania.

 
  •  

 

30/06/2016

Why it is so important for young people to keep away from drugs and stay healthy. Andi tells us his own story.

 
  •  

 

08/03/2016

UNFPA-UN Women Joint Global Programme on Essential Services for Women and Girls Subject to Violence

03/12/2015

This program, Ending the Epidemic: Science Advances on AIDS, brings together leading researchers on the forefront of scientific efforts to understand and attack the virus that causes AIDS. 

02/12/2015

Kjo video e shkurter përshkruan zinxhirin e shërbimeve për HIV në Shqipëri: këshillim, testim, trajtim dhe referim.

02/12/2015

This short video describes the chain of HIV related services in Albania: counselling, testing, treatment and referral.

16/09/2015

Planifikimi Familjar - Family Planning in Albania

 
02/03/2015

Respect for human rights and individual rights is the basis for a sustainable development. This is the focus of ICPD and Post2015 development agenda. It is time now to go from words to action and ensure that young people and all marginalized groups are included, and make them the focus of our work.

 
  •  

 

Pages