Gjëndeni këtu

Kalendari i ngjarjeve

Ngjarjet e kaluara

14 Prill 2021 - 14 Prill 2021

Facebook LIVE (@unfpa.eecaro)

ËSHTË TRUPI IM: Prezantim Rajonal i Raportit të UNFPA Gjendja e Popullsisë së Botës

Ndiqni UNFPA për Evropën Lindore dhe Azinë Qendrore në një diskutim mbi gjetjet kryesore të Raportit 2021 të UNFPA mbi Gjendjen e Popullsisë së Botës - “ËSHTË TRUPI IM,” - dhe mbi të drejtën për autonomi të trupit dhe vetëvendosje për të. Panelistët do të ndajnë histori dhe eksperienca individuale, duke dashur të mobilizojnë mbështetje për veprim, për t’i dhënë fund dhunimit të autonomisë dhe integritetit të trupit.       

Hollësi