Botime

Publikime të reja

Kjo fletë jep fakte mbi çështjet e mëposhtme:

Njohuritë e të rinjve të Shijakut mbi Objektivat për Zhvillim të Qëndrueshëm (SDGs).

Angazhimi i të rinjve të Shijakut në arritjen e objektivave të zhvillimit.

Njohuritë e të rinjve të Shijakut mbi shëndetin seksual dhe riprodhues.

Njohuritë e të rinjve të Shijakut mbi programet dhe shërbimet e bashkisë për të rinjtë.

Rishikim i plotë

Kjo fletë jep fakte mbi çështjet e mëposhtme:

Njohuritë e të rinjve të Krujës mbi Objektivat për Zhvillim të Qëndrueshëm (SDGs).

Angazhimi i të rinjve të Krujës në arritjen e objektivave të zhvillimit.

Njohuritë e të rinjve të Krujës mbi shëndetin seksual dhe riprodhues.

Njohuritë e të rinjve të Krujës mbi programet dhe shërbimet e bashkisë për të rinjtë.

Rishikim i plotë

Kjo fletë jep fakte mbi çështjet e mëposhtme:

Njohuritë e të rinjve të Urës-Vajgurore mbi Objektivat për Zhvillim të Qëndrueshëm (SDGs).

Angazhimi i të rinjve të Urës-Vajgurore në arritjen e objektivave të zhvillimit.

Njohuritë e të rinjve të Urës-Vajgurore mbi shëndetin seksual dhe riprodhues.

Njohuritë e të rinjve të Urës-Vajgurore mbi programet dhe shërbimet e bashkisë për të rinjtë.

Rishikim i plotë

Kjo fletë jep fakte mbi çështjet e mëposhtme:

Njohuritë e të rinjve të Maliqit mbi Objektivat për Zhvillim të Qëndrueshëm (SDGs).

Angazhimi i të rinjve të Maliqit në arritjen e objektivave të zhvillimit.

Njohuritë e të rinjve të Maliqit mbi shëndetin seksual dhe riprodhues.

Njohuritë e të rinjve të Maliqit mbi programet dhe shërbimet e bashkisë për të rinjtë.

Rishikim i plotë

Kjo fletë jep fakte mbi çështjet e mëposhtme:

Njohuritë e të rinjve të Pogradecit mbi Objektivat për Zhvillim të Qëndrueshëm (SDGs).

Angazhimi i të rinjve të Pogradecit në arritjen e objektivave të zhvillimit.

Njohuritë e të rinjve të Pogradecit mbi shëndetin seksual dhe riprodhues.

Njohuritë e të rinjve të Pogradecit mbi programet dhe shërbimet e bashkisë për të rinjtë.

Rishikim i plotë

Kjo fletë jep fakte mbi çështjet e mëposhtme:

Njohuritë e të rinjve të Fierit mbi Objektivat për Zhvillim të Qëndrueshëm (SDGs).

Angazhimi i të rinjve të Fierit në arritjen e objektivave të zhvillimit.

Njohuritë e të rinjve të Fierit mbi shëndetin seksual dhe riprodhues.

Njohuritë e të rinjve të Fierit mbi programet dhe shërbimet e bashkisë për të rinjtë.

Rishikim i plotë

Kjo fletë jep fakte mbi çështjet e mëposhtme:

Njohuritë e të rinjve të Përmetit mbi Objektivat për Zhvillim të Qëndrueshëm (SDGs).

Angazhimi i të rinjve të Përmetit në arritjen e objektivave të zhvillimit.

Njohuritë e të rinjve të Përmetit mbi shëndetin seksual dhe riprodhues.

Njohuritë e të rinjve të Përmetit mbi programet dhe shërbimet e bashkisë për të rinjtë.

 

Rishikim i plotë

Kjo fletë jep fakte mbi çështjet e mëposhtme:

Njohuritë e të rinjve të Durrësit mbi Objektivat për Zhvillim të Qëndrueshëm (SDGs).

Angazhimi i të rinjve të Durrësit në arritjen e objektivave të zhvillimit.

Njohuritë e të rinjve të Durrësit mbi shëndetin seksual dhe riprodhues.

Njohuritë e të rinjve të Durrësit mbi programet dhe shërbimet e bashkisë për të rinjtë.

Rishikim i plotë

Fuqizimi dhe zgjerimi i aktiviteteve të rrjetit “Zëri i të Rinjve” në bashkinë Shkodër. Të rinjtë e rrjetit “Zëri i të Rinjve” në bashkinë Shkodër panë se bashkia Shkodër është një nga njësitë e qeverisjes vendore që nuka ka humbur kohë, por ka ndërmarrë hapa konkretë në këtë drejtim. Të rinjtë janë në fokus dhe prioritet për këtë bashki, si në planet e përgjithshme, ashtu edhe në ato specifike, si në buxhetet e alokuara ashtu edhe në ato të shpenzuara në tre vitet e fundit.

Rishikim i plotë

Martesa e hershme ose martesa e fëmijëve është bashkimi zyrtar ose jo i dy personave kur, të paktën, një prej tyre është nën 18 vjeç. Duke u mbështetur në faktin se janë fëmijë, fëmijët e martuar konsiderohen si të paaftë për të dhënë pëlqimin e plotë, që do të thotë se martesat e fëmijëve duhet të konsiderohen si një shkelje e të drejtave të njeriut dhe të drejtave të fëmijëve.

Normat e martesës së fëmijëve janë të ulëta në Shqipëri, por ato gjenden si praktika në mes të romëve dhe në disa zona të izoluara rurale.

 

Rishikim i plotë

Faqet