Gjëndeni këtu

Adresimi i Nevojave të Grave dhe Vajzave gjatë Emergjencave Humanitare në Evropën Lindore dhe Azinë Qendrore

Vendet në rajonin e Evropës Lindore dhe Azisë Qendrore preken nga emergjencat humanitare të shkaktuara nga konflikti, si brenda vetë rajonit dhe në vendet fqinje, ashtu edhe ato të krijuara nga fatkeqësitë natyrore. Emergjenca më e madhe aktualisht që ka prekur rajonin është kriza e refugjatëve e krijuar nga dhuna në vazhdimësi në Siri, e cila ka larguar më shumë se 4 milionë njerëz nga ai vend.
 
Përhapja e krizës dhe trazirat në mbarë botën kërkojnë zhvillim më të mirë ekonomik dhe social, veprim më të mirë humanitar, menaxhim më të mirë të rrezikut, një vëmendje më të mirë ndaj parandalimit, gatishmërisë, përshtatjes dhe lidhjeve më të mira midis të gjitha këtyre. Është e rëndësishme për qeveritë në të gjithë rajonin e më gjerë që të ngrenë urgjentisht sistemet e tyre të gatishmërisë, në mënyrë që të mos rrezikohen jetë njerëzish dhe të plotësohen nevojat më themelore në këto situata.

Për më shumë informacion:

SWOP 2015 launch page

Raporti Global (me parashikime): The State of World Population 2015, Shelter from the Storm: A transformative agenda for women and girls in a crisis-prone world

Histori Rajonale: When time won't wait: Meeting basic health needs for pregnant women on the move

Harta Rajonale: Interactive Map on Emergencies and Humanitarian Response and Preparedness to Provide SRH Services in Eastern Europe and Central Asia