Sigurimi i të drejtave dhe zgjedhjeve për të gjithë

Lajme

15 Qershor 2017

Platforma mediatike për SHSR

Në qershor të vitit 2017, UNFPA Albania dhe Infinit Plus lancuan krijimin e "Platformës së Medias për Shëndetin Seksual dhe Riprodhues". Kjo është një iniciativë që synon krijimin e një rrjeti gazetarësh që bashkëpunojnë për çështjet që lidhen me shëndetin seksual dhe riprodhues, duke përfshirë dhunën me bazë gjinore, praktikat

6 May 2016

Punonjësit e shëndetësisë trajnohen mbi shëndetin seksual dhe riprodhues

UNFPA në Shqipëri është angazhuar të trajtojë një prioritet strategjik në sektorin e shëndetësisë: Rritjen e aksesit ndaj shërbimeve shëndetësore efektive, duke reduktuar barrierat financiare, gjeografike dhe kulturore, duke ofruar shërbime të shëndetit publik gjithëpërshirëse dhe duke krijuar një rrjet shërbimesh të afta për

21 Tetor 2015

Të vendosur kundër kancerit: fushata

Tiranë, Shqipëri - Kordinatorja Rezidente e Kombeve të Bashkuara në Shqipëri, Zj. Zineb Toumi-Benjelloun dhe Ministri Shqiptar i Shëndetësisë, Z. Ilir Beqaj, ndoqën Konferencën e 3të Ndërkombëtare mbi kancerin e gjirit dhe të qafës së mitrës me temë: "Të vendosur kundër kancerit - krah për krah me gratë për ta parandaluar atë

Video

Botime

Një pamje rajonale si shtesë e raportit të UNFPA Gjendja e Popullsisë së Botës 2015.
Martesa e hershme ose martesa e fëmijëve është bashkimi zyrtar ose jo i dy personave kur...

Përditësime Sociale