Më e fundit
Lajme
Tiranë- Sot në Kuvendin e Shqipërisë u organizua një seancë dëgjimore për prezantimin e gjetjeve kryesore të raportit Abuzimi i Adoleshenteve dhe te Rinjve ne Shqiperi, i përgatitur nga ekspertë me eksperiencë në fushën...
Publikime
Një analizë e detajuar mbi Sfidat Demografike dhe Shëndetësore me të cilat përballet Shqipëria në Shekullin 21 hartuar nga një grup ekspertësh në fushat e demografisë dhe shëndetit publik. Nga këndvështrimi shkencor, ky raport ka një rëndësi të veçantë, sepse nxjerr në pah sfidat më emergjente të Shqipërisë, si edhe tenton të japë rekomandime mbi hartimin dhe zbatimin e disa politikave të integruara gjithëpërfshirës...
Lajme
Projekti "Më shumë Zgjedhje: Politikat Familjare të Përgjegjshme Gjinore për Sektorin Privat në Ballkanin Perëndimor dhe Moldavi" u prezantua sot në Shqipëri nga Fondi i Kombeve të Bashkuara për Popullsinë (UNFPA) duke sjellë bashkën përfaqësuesi të sektorit publik dhe privat për të diskutuar mënyrat për të promovuar politikat familjare që sigurojnë ekuilibrin midis jetës dhe punës. Oraret fleksibël të pun...

Kërkesë për Propozime

Vende të lira pune