Më e fundit
Mjedisi unik demografik në rajon është një shtysë për gjetjen e zgjidhjeve krijuese për të trajtuar shkaqet themelore
Lajme
Në fund të këtij viti (2022) popullsia e botës parashikohet të arrijë në 8 miliardë njerëz, një moment historik në rritjen e shpejtë të popullsisë në planetin tonë. E ndërsa bota po përgatitet të arrijë këtë rekord të ri, është e rëndësishme të mbahet në konsideratë se tendenca globale drejt një popullsie gjithnjë e më të madhe fsheh një diversitet të jashtëzakonshëm të zhvillimeve demografike në nivel rajonal dhe ko...
Lajme
UNFPA dhe UN Women nisën fushatën "Trupi im, e drejta ime", i cili vjen në Shqipëri si një nismë e re arti, që synon të rrisë ndërgjegjësimin mbi autonominë e trupit, barazinë gjinore, dhunën me bazë gjinore dhe antidis...
Cover of publication with family photo
Raportet Teknike dhe Dokumenti
Ky raport, “Analizë e politikave të përgjegjshme gjinore për familjen në Shqipëri”, ofron një përmbledhje të kontekstit aktual ligjor, ekonomik dhe shoqëror për politikat e përgjegjshme gjinore miqësore ndaj familjes në Shqipëri. Raporti u hartua nga UNFPA dhe partneri i saj IDRA Research and Consulting, bazuar në skanimet e politikave dhe analizën e të dhënave. Përveç hartës së kuadrit ligjor dhe politikave për mbë...

Kërkesë për Propozime

Vende të lira pune