Shërbimet për HIV në Shqipëri

  • Publikuar më:: 02/12/2015
  • Kjo video e shkurter përshkruan zinxhirin e shërbimeve për HIV në Shqipëri: këshillim, testim, trajtim dhe referim.