Published on: 02/12/2015

Kjo video e shkurter përshkruan zinxhirin e shërbimeve për HIV në Shqipëri: këshillim, testim, trajtim dhe referim.