Gjëndeni këtu

Shërbimet për HIV në Shqipëri

Kjo video e shkurter përshkruan zinxhirin e shërbimeve për HIV në Shqipëri: këshillim, testim, trajtim dhe referim.