SWOP 2017 - Botë të Ndara: Shëndeti dhe të Drejtat Riprodhuese në një Epokë Pabarazish

  • Published on:
    17/10/2017
  • Pabarazitë, dështimi për të mbrojtur të drejtat e grave më të varfra mund të minojë arritjen e objektivave për zhvillim, paralajmëron raporti i UNFPA. Nëse nuk adresohen urgjentisht pabarazitë dhe nëse nuk i fuqizojmë gratë më të varfra që t’i marrin vetë vendimet në lidhje me jetën e tyre, nuk...

More Details