Botime

Publikime të reja

Një pamje rajonale si shtesë e raportit të UNFPA Gjendja e Popullsisë së Botës 2015.

Rishikim i plotë

Gjendja e Popullsisë së Botës 2014 - përmbledhje rajonale

Rishikim i plotë

Çfarë, si dhe pse-të e e disbalanceve midis sekseve në Shqipëri

Rishikim i plotë

Faqet